Beszédindítás és megkésett beszédfejlődés terápia

Lányok esetében körülbelül két éves korra, fiúk esetében két és fél éves korra meg kell indulnia a beszédnek. Ekkorra rendelkeznie kell a gyermeknek néhány szóból álló aktív szókinccsel, melyet képes anyanyelve szabályrendszere szerint használni, egyszerű mondatokká formálni. A gyermekek szókincse ebben az életkorban nagy eltéréseket mutat, a néhány szótól akár több százig terjedhet az aktív szókincs. Mindenképpen meg kell jelenniük olyan szavaknak erre az életkorra, mellyel a gyermek a saját szükségleteit ki tudja fejezni.
Amennyiben a gyermeke beszédfejlődésében súlyos elmaradást tapasztal, célszerű már 3 éves kor előtt logopédus tanácsát kérni. A logopédiai kezelést a beszéd- és nyelvi funkció részletes vizsgálata előzi meg. A megkésett beszédfejlődés terápiája a beszéd és nyelv, a mozgás, a gondolkodás, a figyelem és az emlékezet és egyéb készségek egyidejű fejlesztését jelenti. Mivel a kisgyermek alaptevékenysége a játék, mindez a kicsi számára kellemes, játékos helyzetben történik.
A terápia során a beszédre irányuló figyelem fejlesztése, mozgások speciális fejlesztése, a beszéd indítása, a gyermek környezetének bevonása, segítőkészségének fokozása, valamint a passzív és aktív szókincs fejlesztése a cél.